Etusivu

Eastbound Oy:llä on monipuolinen yli 15 vuoden kokemus kansainvälisistä myynti- ja yhteistyöprojekteista mm. graafisella-, pakkaus-, ICT- ja ympäristöteknologian aloilla. Eastbound Oy on myös mukana asiantuntijana erilaisissa teollisten tuotteiden, raaka-ainevalmistajien ja konvertoijien myyntiprojekteissa.

Eastbound Oy:n osaamisen ydinalueet mm. Pohjoismaissa ja Baltian maissa

  • Uusien kanavien kartoittaminen
  • Uusasiakashankinta
  • Asiakkaan myyntiorganisaation ja myyntiprosessin kehittäminen
  • Yhteistyökumppanuus kansainvälisten projektien rahoituksen ja tukien hankinnassa
  • Asiakassuhteiden ja toiminnan edellytysten luonti (asiakkaan oman myyntiorganisaation kehittäminen)
  • Yhteistyökumppanuus rahoituksen hankinnassa
  • Asiakkaidemme tuotteiden ja palveluiden edustaminen ja jälleenmyynti

Eastbound Oy on toimii useissa kansainvälistymishankkeissa, joissa yrityksiä on vauhditettu Pohjoismaiden, Baltian ja Euroopan markkinoille.

Hankkeisiin osallistujat ovat olleet useiden eri toimialojen yrityksiä, joiden lähtötilanteet liiketoiminnan kehittämisessä ja uudelleensuuntaamisessa ovat olleet hyvin eri vaiheissa. Asiakkaamme ovat:

– startup-vaiheessa
– alalla tunnettuja tekijöitä etabloitumassa uusille markkinoille
– hakemassa uusia aktiviteetteja olemassaolevien lisäksi sekä apua ja uusia ideoita oman myynnin organisoimiseen ja tehostamiseen kohdemaassa. Kts. referenssit.

Eastbound Oy:n vahvuus on asiakassuhteen luonti, käytännön myyntityön kehittäminen ja toiminnan edellytysten luominen asiakkaan toivomalla tavalla. Eastbound Oy tukee asiakasyritystä joustavasti – niin pitkään kuin tarvetta on. Eastbound Oy:n asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia ja joustavuus palveluiden hinnoittelussa (osittainen bonus-provisio-pohjainen palkkiojärjestelmä) on kannustanut molempia osapuolia tulokselliseen yhteistyöhön.

Tyypillisimmillään myynti-/yhteistyöprojektin aktiivisimman vaiheen kesto on muutamasta kuukaudesta vuoteen. Tuemme asiakasta myös varsinaisen projektin jälkeen – kokemuksemme mukaan pitkäkestoinen kumppanuus on selkeä molemminpuolinen etu.

Eastbound Oy:n toimintaa tukevat muutamien huolella valikoitujen tuotteiden jälleenmyyntisopimukset. Sopimukset ohjaavat osaltaan läheisempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, ovat hyvä pohja liiketoiminnan kehittämiselle, ja ohjaavat fokusta käytännönläheiseen tulokselliseen myyntityöhön. Kaikkia teollisuudenaloja kiinnostava tuotealue on laadunvalvonta, laadun seuranta ja dokumentointi.  Näihin tarpeisiin löytyy tuotteita pienikokoisesta mobiilimikroskoopista järeämpiin kamerapohjaisiin kuvantamis- ja dokumentointijärjestelmiin.

Anna palautetta!

plus-minus