Startsida

Eastbound Ab har en lång erfarenhet av försäljningsprojekt inom t.e.x. den grafiska-, förpacknings-, ICT-, samt miljösektorn. Vi jobbar också med företag som tillverkar och konverterar industriella råmaterial och produkter.

Vår kärnkompetens på de Skandinaviska och Baltiska marknaden är;

  • Identifiering och utveckling av nya försäljningskanaler
  • Anskaffning av nya kunder
  • Utvecklandet av kundens försäljningsteam samt säljprocessen
  • Samarbetspartner för finansiering och stöd for exportprojekt
  • Återförsäljning och distribution av våra kunders produkter

Eastbound Ab är involverad i flera export projekt där våra kunder önskar komma in på den Skandinaviska och Baltiska marknaden

Våra kunder representerar ett flertal olika branscher och de befinner sig i olika faser vad beträffar  affärsutveckling och internationalisering. En del av kunderna är

– innovativa startup företag
– en del är redan väl etablerade företag
– en del är ute efter nya aktiviteter och ideer för att öka försäljningen på marknaden. Se referenser.

Eastbound Ab fungerar även som återförsäljare för en del av sina kunders produkter . Återförsäljar- kontrakt möjliggör även ett närmare samarbete inom affärsutveckling och försäljning . Kvalitetskontroll är ett aktuellt område som intresserar den industriella sektorn generellt. Vi representerar produkter från den kompakta mobilmikroskopen till mer avancerade kamerabaserade system för kvalitetskontroll och dokumentering.

Projekten räcker typiskt från ett par månader till ett år. Vi stöder våra kunder även efter det egentliga projektet, emedan vi tror att ett långvarigt samarbete är till nytta för båda parterna.