Palvelut

 • Yrityksen lähtötilanteen kartoitus
  • Yrityksen resurssit
  • Yrityksen tuotteiden/palveluiden arviointi
  • Nykyiset asiakkaat
  • Tavoitteet
 • Markkinatilanteen kartoitus
  • Alan tilanne ja kehitysnäkymät
  • Kilpailutilanne (kilpailijat, strategiat)
  • Messut: edustaminen ja kartoitukset messutapahtumissa
 • Kansainvälistymissuunnitelma yritysjohdon tukemiseksi
  • Myyntistrategia
  • Liiketoimintamalli
  • Kaupallistaminen ja tuotteistaminen
  • Suunnitelma:sisäinen työnjako, kommunikointi ja tiimityöskentely
 • Avainhenkilöiden rekrytointi kotimaassa/kohdemaassa
 • Rahoitus
  • Rahoituksen tarpeen arviointi
  • Rahoittajat, tunnistaminen ja uusien hankinta
  • Julkiset tukimuodot; erilaiset vientituet ja TEKES-hankkeet, niiden tunnistaminen ja tukien hakeminen projekteille
  • EU-tuet, tunnistaminen ja tuen hakeminen projekteille
 • Myyntiprojekti
  • Asiakaskäynnit
  • Messukontaktit
  • Yhteistyökumppanien etsiminen ja jälleenmyyntikanavan rakentaminen
  • Asiakkaalle räätälöity myyntityö