Tjänster

 • Företagets utgångsläge
  • Företagets resurser
  • Bedömning av kundens produkter och tjänster
  • Nuvarande kunder
  • Målsättningar
 • Marknadsundersökningar
  • Branschens läge och trender
  • Konkurrensläge (konkurrenter, strategier)
  • Mässor; deltagande i mässor, specifika utredningar på mässorna
 • Internationaliseringsplan som stöd för företagsledningen
  • Säljstrategi
  • Business plan
  • Kommersialisering och produktifiering
  • Plan över arbetsfördelning, kommunikation samt teamarbete
 • Rekrytering av nyckelpersoner I hemlandet och I mållandet
 • Finansiering
  • Värdering av behovet för finansiering
  • Finansiärer; identifiering och sökning av nya finansiärer
  • Offentliga fonder för t.ex. export- och utvecklingsprojekt; identifiering och ansökan
  • EU- fonder och anslag; identifiering och ansökan
 • Försäljningsprojekt
  • Kundbesök
  • Kontakter på mässor
  • Sökning av partners och återförsäljare
  • Skräddarsydda säljprojekt