Nyheter

Eastbound Ltd och Optofidelity Ab har undertecknat ett återförsäljarkontrakt för QualityViewer produktfamiljen. QualityViewer kameramodulerna samt programvara används inom den producerande industrin för kvalitetskontroll, dokumentation samt produktutveckling.